Tấm pin mặt trời

mỗi trang
Combo 2 tấm pin mặt trời mono 100w

Combo 2 tấm pin mặt trời mono 100w

Công suất: 200w (100w x 2 tấm) Loại monocrystalline Bảo hành: 10 năm Kích thướt (mm): 1200 x 540 x 35 Công nghệ Đức, tiêu chuẩn Châu Âu, hiệu suất cao

2,700,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 80W Poly thanh lý

Tấm pin năng lượng mặt trời 80W Poly thanh lý

Công suất: 80W Max Bảo hành 10 năm, tuổi thọ 20 - 30 năm Điện áp hở mạch Voc: 26V Điện áp danh định Vmp: 23V Dòng ngắn mạch Isc: 3.75A Dòng danh định: 3.52A Kích thướt: 1250 x 350 x 35 mm

Hết hàng
Tấm pin năng lượng mặt trời 6W - 5V - Solar panel polycrystalline 6Wpv

Tấm pin năng lượng mặt trời 6W - 5V - Solar panel polycrystalline 6Wpv

Công suất: 6W Điện ấp Vmp: 5V Dòng Imp: 1.2A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

190,000 đ
MUA NGAY
Tấm thu năng lượng mặt trời 10W Poly - solar panels 10wpv poly

Tấm thu năng lượng mặt trời 10W Poly - solar panels 10wpv poly

Công suất: 10W Điện ấp Vmp: 17.85V Dòng Imp: 0.57A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

240,000 đ
MUA NGAY
Tấm thu năng lượng mặt trời 10W Mono - solar panels 10w Mono

Tấm thu năng lượng mặt trời 10W Mono - solar panels 10w Mono

Công suất: 10W Điện ấp Vmp: 17.85V Dòng Imp: 0.57A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm Theo công nghệ Đức, tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 10 năm

250,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời Poly 12w - solar panels poly 12wpv

Tấm pin năng lượng mặt trời Poly 12w - solar panels poly 12wpv

Công suất: 12W Điện ấp Vmp: 17.85V Dòng Imp: 0.65A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

290,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời mono 15w - solar panels 15wpv mono

Tấm pin năng lượng mặt trời mono 15w - solar panels 15wpv mono

Công suất: 15W Điện ấp Vmp: 17.85V Dòng Imp: 0.86A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

375,000 đ
MUA NGAY
Tấm thu năng lượng mặt trời 15w Poly - solar panels 15wpv poly

Tấm thu năng lượng mặt trời 15w Poly - solar panels 15wpv poly

Công suất: 15W Điện ấp Vmp: 17.85V Dòng Imp: 0.84A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

320,000 đ370,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời poly 20W - solar panels 20wpv poly

Tấm pin năng lượng mặt trời poly 20W - solar panels 20wpv poly

Công suất: 20W Điện ấp Vmp:17.2V Dòng Imp: 1.16A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

400,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin mặt trời poly 22W - solar panels 22wpv poly

Tấm pin mặt trời poly 22W - solar panels 22wpv poly

Công suất: 22W Điện ấp Vmp: 17.2V Dòng Imp: 1.28A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

440,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 25W Poly - solar panels 25wpv poly

Tấm pin năng lượng mặt trời 25W Poly - solar panels 25wpv poly

Công suất: 25W Điện ấp Vmp: 18.2V Dòng Imp: 1.39A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

460,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 30W Poly - solar panel 30wpv poly

Tấm pin năng lượng mặt trời 30W Poly - solar panel 30wpv poly

Công suất: 30W Điện ấp Vmp: 17.95V Dòng Imp: 1.67A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

550,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 35W Poly - solar panels 35wpv poly

Tấm pin năng lượng mặt trời 35W Poly - solar panels 35wpv poly

Công suất: 35W Điện ấp Vmp: 17.95V Dòng Imp: 1.95A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

610,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 35W Mono - solar panels 35wpv mono

Tấm pin năng lượng mặt trời 35W Mono - solar panels 35wpv mono

Công suất: 35W Điện ấp Vmp: 17.95V Dòng Imp: 1.97A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

650,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 40W Poly - solar panles 40wpv poly

Tấm pin năng lượng mặt trời 40W Poly - solar panles 40wpv poly

Công suất: 40W Điện ấp Vmp: 17.3V Dòng Imp: 2.31A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

650,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 40W Mono - solar panels 40wpv mono

Tấm pin năng lượng mặt trời 40W Mono - solar panels 40wpv mono

Công suất: 40W Điện ấp Vmp: 17.3V Dòng Imp: 2.31A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

690,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 50w Poly - solar panels 50wpv Poly

Tấm pin năng lượng mặt trời 50w Poly - solar panels 50wpv Poly

Công suất: 50W Điện áp Vmp: 18V Dòng Imp: 2.78A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

720,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 50w mono - solar panels 50wpv mono

Tấm pin năng lượng mặt trời 50w mono - solar panels 50wpv mono

Công suất: 50W Điện áp Vmp: 18V Dòng Imp: 2.78A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

770,000 đ
MUA NGAY
Tấm thu năng lượng mặt trời 60w poly - solar panels 60wpv poly

Tấm thu năng lượng mặt trời 60w poly - solar panels 60wpv poly

Công suất: 60W Điện áp Vmp: 18.1V Dòng Imp: 3.31A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

780,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 60w mono - solar panels 60wpv mono

Tấm pin năng lượng mặt trời 60w mono - solar panels 60wpv mono

Công suất: 60W Điện áp Vmp: 18.1V Dòng Imp: 3.31A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

840,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin năng lượng mặt trời 80w POLY - solar panels 80wpv Poly

Tấm pin năng lượng mặt trời 80w POLY - solar panels 80wpv Poly

Công suất: 80W Điện áp Vmp: 18.1V Dòng Imp: 4.23A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

1,040,000 đ
MUA NGAY
Tấm thu năng lượng mặt trời 80w Mono - solar panels 80wpv mono

Tấm thu năng lượng mặt trời 80w Mono - solar panels 80wpv mono

Công suất: 80W Điện áp Vmp: 18.1V Dòng Imp: 4.23A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

Hết hàng
Tấm pin năng lượng mặt trời 90w POLY - solar panels 90wpv poly

Tấm pin năng lượng mặt trời 90w POLY - solar panels 90wpv poly

Công suất: 90W Điện áp Vmp: 17.5V Dòng Imp: 5.14A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

Hết hàng
Tấm thu mặt trời 100W poly - solar panels 100wpv poly

Tấm thu mặt trời 100W poly - solar panels 100wpv poly

Công suất: 100W Điện áp Vmp: 18.1V Dòng Imp: 5.56A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

1,300,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin mặt trời 100w mono - solar panels 100wpv mono

Tấm pin mặt trời 100w mono - solar panels 100wpv mono

Công suất: 100W Điện áp Vmp: 17.5V Dòng Imp: 5.71A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

1,400,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin mặt trời 100w mono  CELL ĐỨC

Tấm pin mặt trời 100w mono CELL ĐỨC

Công suất: 100 W Tuổi thọ: 30 - 50 năm Khung nhôm bảo vệ, kính cường lực Theo công nghệ Đức, tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 10 năm

1,850,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin mặt trời 100W poly CELL ĐỨC

Tấm pin mặt trời 100W poly CELL ĐỨC

Công suất: 100W Tuổi thọ: 30 - 50 năm Khung nhôm bảo vệ, kính cường lực Theo công nghệ Đức, tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 10 năm

1,800,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin mặt trời 110W POLY - solar panels 110wpv poly

Tấm pin mặt trời 110W POLY - solar panels 110wpv poly

Công suất: 110W Điện áp Vmp: 18.1V Dòng Imp: 6.08A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

1,320,000 đ
MUA NGAY
Pin năng lượng mặt trời mono 110w - solar panels 110wpv mono

Pin năng lượng mặt trời mono 110w - solar panels 110wpv mono

Công suất: 6W Điện áp Vmp: 5V Dòng Imp: 1.2A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

Hết hàng
Tấm pin mặt trời 110W Mono CELL ĐỨC

Tấm pin mặt trời 110W Mono CELL ĐỨC

Công suất: 110 W Tuổi thọ: 30 - 50 năm Khung nhôm bảo vệ, kính cường lực Theo công nghệ Đức, tiêu chuẩn Châu Âu Bảo hành: 10 năm

2,035,000 đ
MUA NGAY
Pin năng lượng mặt trời poly 120w - solar panels 120wpv poly

Pin năng lượng mặt trời poly 120w - solar panels 120wpv poly

Công suất: 120W Điện áp Vmp: 17.5V Dòng Imp: 6.86A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

1,416,000 đ
MUA NGAY
Pin năng lượng mặt trời mono 120w - solar panels 120wpv mono

Pin năng lượng mặt trời mono 120w - solar panels 120wpv mono

Công suất: 120W Điện áp Vmp: 17.5V Dòng Imp: 6.86A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

1,680,000 đ
MUA NGAY
Tấm thu năng lượng mặt trời Poly 130w - solar panels 130wpv poly

Tấm thu năng lượng mặt trời Poly 130w - solar panels 130wpv poly

Công suất: 130W Điện áp Vmp: 17.95V Dòng Imp: 7.78A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

1,690,000 đ
MUA NGAY
Tấm thu năng lượng mặt trời 140w Mono - solar panels 140wpv mono

Tấm thu năng lượng mặt trời 140w Mono - solar panels 140wpv mono

Công suất: 140W Điện áp Vmp: 17.95V Dòng Imp: 7.78A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

Hết hàng
Tấm pin mặt trời 150w mono - solar panels 150wpv mono

Tấm pin mặt trời 150w mono - solar panels 150wpv mono

Công suất: 150W Điện áp Vmp: 18.05V Dòng Imp: 8.31A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

2,100,000 đ
MUA NGAY
Tấm pin mặt trời 150w Poly - solar panels 150wpv poly

Tấm pin mặt trời 150w Poly - solar panels 150wpv poly

Công suất: 150W Điện áp Vmp: 18.05V Dòng Imp: 8.31A Tích hợp khung nhôm và kính cường lực Bảo hành: 10 năm

1,800,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0931 879 311

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 0967 315 137

Sản phẩm khuyến mãi

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 28
  • Hôm nay 374
  • Hôm qua 1,934
  • Trong tuần 3,990
  • Trong tháng 13,233
  • Tổng cộng 246,194

Top

   (0)